Flag Counter

REF.gov.kh

សកម្មភាព

កិច្ចប្រជុំជាមួយភ្នាក់ងារអន្តរជាតិមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក ៤រូបនៅបន្ទប់ប្រជុំនាយកដ្ឋាន ម.អ.ជ នៅថ្ងៃទី៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥

 គោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំគឺ ភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក មានបំណងស្វែងយល់ពីកម្មវិធី និងសកម្មភាពការងាររបស់នាយកដ្ឋាន ម.អ.ជ។

 

រូបភាពកិច្ចប្រជុំជាមួយភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥